Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Χριστιανική Ηθική Δεύτερος Τόμος
Δείτε το demo

Χριστιανική Ηθική Δεύτερος Τόμος

Άνθρωπος και Θεός, Άνθρωπος και συνάνθρωπος, Υπαρξιακές και Βιοθικές θέσεις και προοπτικές

Έκδοση:

Σύνοψη


“Ἡ ἠθικὴ αὐτὴ, ποὺ προβάλλεται συνήθως μὲ τὸ ἔμβλημα τῆς «βιοηθικῆς», ἐπεκτείνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν χῶρο τῆς ἠθικῆς καὶ παρουσιάζεται ὡς ἡ κατεξοχὴν σύγχρονη ἠθική. Πρόκειται γιὰ μία παγκοσμιοποιημένη μορφὴ ἠθικῆς, ποὺ προβάλει γενικὲς καὶ ἀπρόσωπες ἀρχές, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει μὲ τὴν γενικότητα καὶ τὴν ἀσάφειά της πολλαπλὰ ἰδιοτελὴ συμφέροντα. Ἡ κοσμικὴ αὐτὴ ἠθικὴ βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος στὶς κοινωνίες ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ παράδοση καὶ στηρίζει συχνὰ ἀνήθικες λύσεις. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ διαμορφωθεῖ μία ὀρθόδοξη χριστιανικὴ βιοηθική, ποὺ θὰ δίνει σωστὲς καὶ ὄντως ἠθικὲς λύσεις στὰ σύγχρονα προβλήματα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ αἴτημα τῶν καιρῶν.” (Από τον πρόλογο του Πρώτου Τόμου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314484
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου755
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2018
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top