Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Αθωνική Παρουσία
Δείτε το demo

Αθωνική Παρουσία

Αθωνική Παρουσία - Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Έκδοση:

Σύνοψη


“Οἱ περιεχόμενοι εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας πνευματκὸν βιβλίον λόγοι, ἀποκτοῦν ἰδιαιτέραν βαρύτητα, καθὼς προέρχονται ἐκ τοῦ Ἄθωνος, ὅπου οἱ ἐκεῖ ἐνασκούμενοι Μοναχοί, δὲν «περισπῶνται περὶ πολλὴν διακονίαν», ἀλλὰ «τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελεξάμενοι» καὶ «παρακαθήμενοι παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἀκούουσι τὸν λόγον Αὐτοῦ” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314637
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου368
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2015
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top