Δείτε το demo

Μετά Θεόν

Ηθική και Βιοηθική στον αιώνα της εκκοσμίκευσης

Έκδοση:

Σύνοψη


“Τὸ νέο βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἰατρι­κῆς κ. Herman Tristram Engelhardt μὲ τὸν τίτλο «Μετὰ Θεόν. Ἠθικὴ καὶ Βιοηθικὴ στὸν αἰώνα τῆς ἐκκοσμίκευσης», παρουσιάζει μὲ ἰδιαίτερη σαφή­νεια τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἠθικὴ καὶ ἡ Βιοηθικὴ στὴν «μετὰ Θεὸν» καὶ ἄνευ Θεοῦ φάση της καὶ ἐκθέτει τὶς κρίσεις καὶ τὶς προτάσεις του. Μέσα στὴ σύγχρονη ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ διάλυση καὶ ἀσυναρτησία ὁ σοβαρὸς καὶ ὑπεύθυνος ἐπιστημονικὸς λόγος, ποὺ σέβεται καὶ πληροφορεῖ ἀνιδιοτελῶς τὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητο θησαυρό.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314439
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου496
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2018
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top