Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Καρδιακός Λόγος περί Μοναχισμού και Ιερωσύνης
Δείτε το demo

Καρδιακός Λόγος περί Μοναχισμού και Ιερωσύνης

Έκδοση:

Σύνοψη


Μόνο κάποιος ποὺ ζεῖ ὁ ἴδιος συνεχῶς μέσα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει στὸν ἀκροατή του τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὸν προσωπικά. Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ δύσκολο, θέλει ἰδιαίτερο φωτισμὸ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ Πανιερώτατος στὴν ποιμαντική του διακονία, στὸ μυστήριο τῆς θείας ἐξομολογήσεως, ὅπου δαπανᾶ πολὺ χρόνο καὶ ἀναλώνεται, ἐνεργοποιεῖ τὸν διακριτικὸ αὐτὸν λόγο. Γι’ αὐτὸ χιλιάδες πονεμένοι καὶ ἀναγκεμένοι ἄνθρωποι βρίσκουν ἀνάπαυση κοντά του. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιτυχία ἑνὸς Ἱεράρχου. Ὄχι ἐπειδὴ ἔγινε μέτοχος τοῦ τρίτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης, ποὺ οἱ πολλοὶ τὸ θεωροῦν ὡς μία καταξίωση στὴν καριέρα τους, ὅτι ἀνέβηκαν δηλαδὴ στὸ ὕψιστο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα. Ὁ Ἀρχιερέας δὲν καταξιώνεται ἀπὸ τὸν τρόπο διοικήσεως τῆς Μητροπόλεώς του, ποὺ καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ καθῆκον του βέβαια, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὸν τρόπο διαποιμάνσεως. Ὁ Ἀρχιερέας εἶναι ὁ Πατέρας, ὁ Ποιμένας, ὁ ὁποῖος ἀγκαλιάζει μὲ τὴν πατρική του ἀγάπη τὸ ποίμνιό του καὶ τὸ ὁδηγεῖ μὲ τὸν λόγο του, τὸν καρδιακό, τὸν ἐμπειρικό, τὸν διακριτικὸ σὲ νομὰς σωτηρίους. Καὶ πόσο ἀνάγκη ἔχει σήμερα ἡ ἐποχή μας ἀπὸ τέτοιους Ποιμένες!

Στοιχεία


ISBN: 9786185501488
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου232
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2021
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top