Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Αγιορείτικα Μηνύματα
Δείτε το demo

Αγιορείτικα Μηνύματα

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Έκδοση:

Σύνοψη


“Οἱ ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Βατοπαιδίου ποὺ περιέχονται στὸν ἀνὰ χεῖρας τόμο, τὸν ὁποῖο φιλοτίμως καὶ λίαν ἀξιεπαίνως ἐπεμελήθησαν καὶ ἐκδίδουν πρὸς ὄφελος τῶν ἐντευξομένων οἱ Βατοπαιδινοὶ πατέρες, ἐξεφωνήθησαν ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ διαφόρων γεγονότων καὶ ἐπισκέψεων ἔν τε τῇ Ἱερᾷ Μονῇ, τῇ Ἑλλάδι καὶ τῷ Ἐξωτερικῷ, ἀπὸ τοῦ ἔτους 2002 καὶ ἑξῆς. Ὅσοι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐγκύψουν στὸ περιεχόμενό των, θὰ πληροφορηθοῦν αὐθεντικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ κειμηλιακὴ ἱστορία τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς, γιὰ τὴν βιοτὴ τῶν θεοφιλῶς καὶ ὁσίως ἀσκησαμένων καὶ κοσμησάντων αὐτή, ἢ τῶν ἀρξαμένων τὸν μοναχικὸ βίο ἐκεῖ καὶ διαλαμψάντων ἀλλαχοῦ, ὡς ὁ ἅγιος Σάββας, ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Προσέτι, θὰ κατανοήσουν βαθύτερον τὴν λατρεία τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ δὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, τὴν ψαλτικὴ τέχνη, τὸ πνεῦμα τῆς φιλοξενίας, τὴν ἀποστολὴ τῆς Μονῆς στὸ παρελθὸν καὶ σήμερα, καθὼς καὶ τὴν βίωσι τῆς παραδόσεως καὶ τῆς ἁγιότητος στὸ Ἅγιον Ὄρος.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314620
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου400
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2015
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top