Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Αγίου Ιουστίνου του Τσέλιε [Πόποβιτς] Δογματική
Δείτε το demo

Αγίου Ιουστίνου του Τσέλιε [Πόποβιτς] Δογματική

Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αλήθειας

Έκδοση:

Σύνοψη


“Στὸν τόμο αὐτόν, ποὺ ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος τὸν τιτλοφορεῖ Ὀρθόδοξη Φιλοσοφία τῆς Ἀληθείας, προβάλλει τὸ ἀνθρωπολογικὸ πρόβλημα ποὺ βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν θεολογικῶν συζητήσεων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρύτερου πνευματικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τελείως φυσικό, γιατὶ τὸ ὑλοκρατικὸ πνεῦμα καὶ ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς συνέθλιψαν τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀφαίρεσαν ὅλο τὸ πνευματικὸ βάθος του. Ἔτσι ὁδήγησαν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο σὲ μιὰ ἐπιφανειακὴ ψηφιοποίηση. Τὸ ὑποβίβασαν σ’ ἕνα ἐπίπεδο ὅπου συνωστίζονται πολλὰ ἀτομικὰ «ἐγὼ» χωρὶς κανένα συλλογικὸ «ἐμεῖς».” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314569
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου1.080
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2019
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top