Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Χριστιανική Ηθική Πρώτος Τόμος
Δείτε το demo

Χριστιανική Ηθική Πρώτος Τόμος

Εισαγωγή-Γενικές Αρχές Σύγχρονη Προβληματική

Έκδοση:

Σύνοψη


“Γιὰ τὸν Χριστιανὸ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἀναγνωρίσει ποιό εἶναι ἠθικὰ σωστὸ στὴν ζωή του. Ἡ σχέση του μὲ τὸν προσωπικό, τὸν τέλειο καὶ ἀπόλυτο Θεὸ τοῦ ἀποκαλύπτει ἐμπειρικὰ ὅτι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ ἠθικὰ σωστό. Σήμερα ὁ ἄνθρωπος βιώνει ἔντονη κρίση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς, ἀλλὰ κυρίως μία ἠθικὴ κρίση, ἐνῶ ἔχει τόσο ἀναπτυγμένη τεχνολογία καὶ τόσο ἄφθονα ὑλικὰ ἀγαθά. Μὲ τὴν ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς βιολογίας καὶ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος νόμισαν μερικοὶ ὅτι ἡ ἠθικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ γονιδίωμά του καὶ θέλησαν νὰ μεταβάλουν τὴν ἠθικὴ σὲ βιολογία.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314477
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου350
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2002
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top