Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι
Δείτε το demo

Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι

Τόμος Δ

Έκδοση:

Σύνοψη


“Τὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ἅτινα ἐξεδόθησαν κατὰ τὸν ιθ΄ αἰῶνα ὑπὸ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καζὰν εἰς τρεῖς τόμους, προσφέρει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου, ἥτις καὶ διὰ τῆς ἀνὰ χεῖρας ἐκδόσεως τοῦ τετάρτου τόμου συμπληρώνει τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁπάντων τοῦ Ἁγίου, ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν τὴν σύγχρονον ἐπιστημονικὴν ἔρευναν καὶ δημοσιεύουσα διὰ πρώτην φοράν, τοῦτο μὲν κείμενα μεταφρασθέντα εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκ τοῦ ρωσσικοῦ πρωτογράφου, τοῦτο δὲ κείμενα, τὰ ὁποῖα ὁ Ἅγιος συνέγραψεν ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, μέχρι τοῦδε δὲ ἀνέκδοτα.” Από τον πρόλογο της εκδόσεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

Στοιχεία


ISBN: 9786185314729
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου359
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2017
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top