Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Άγιον Όρος – Φιλοκαλική Εμπειρία
Δείτε το demo

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Άγιον Όρος – Φιλοκαλική Εμπειρία

Πρακτικά Διορθόδοξων Επιστημονικών Συνεδρίων Αθηνών και Λεμεσού

Έκδοση:

Σύνοψη


“Ἐπειδή Χάριτι Θεοῦ ἀνήκουμε στούς πνευματικούς ἀπογόνους τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, ἄν καί ἀνάξιοι καί εὐτελεῖς, θεωρήσαμε χρέος μας τήν διοργάνωση τῶν δύο Διορθοδόξων Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων στήν Ἀθήνα καί τήν Λεμεσό, πού ἦταν ἀφιερωμένα στό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Τά Συνέδρια αὐτά ὑπῆρξαν ἐπιτυχή καί εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση σέ ὅσους τά παρακολούθησαν. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις, πού περιέχονται στά Πρακτικά αὐτά, θά ἱκανοποιήσουν τήν πνευματική δίψα τῶν ἀναγνωστῶν. Θεωρήσαμε καλό νά ἐμπλουτισθεῖ ὁ τόμος αὐτός καί μέ μαρτυρίες προσώπων πού γνώρισαν καί εἶχαν κάποια ἐμπειρία μέ τόν Γέροντα. Κατά εὐτυχή συγκυρία ἡ ἔκδοση τοῦ τόμου τῶν Πρακτικῶν πραγματοποιεῖται μέ τήν συμπλήρωση ἑκατόν δέκα ἐτῶν ἀπό τήν γέννηση τοῦ Γέροντος. Ἐπιθυμία μας εἶναι νά ἐμπνευσθοῦν καί νά παρακινηθοῦν οἱ ἀναγνῶστες στήν κατά τό δυνατόν μίμηση τῆς βιοτῆς τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, γιά νά ἑλκύσουν στίς φιλόθεες ψυχές τους τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ «πλουτοπαρόχου» Θεοῦ, καθώς ἔλεγε ὁ Γέροντας.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Στοιχεία


ISBN: 9786185314446
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου794
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2007
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top