Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι
Δείτε το demo

Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι

Τόμος Β

Έκδοση:

Σύνοψη


“Οἱ εἴκοσι ἑπτὰ λόγοι, ποὺ περιλαμβάνονται στὸν παρόντα δεύτερο τόμο εἶναι δογματικοί. Μὲ μεγάλη σαφήνεια καὶ εἰλικρίνεια ἀπολογεῖται, ὁμολογεῖ καὶ ἀποδεικνύει τὴν ὀρθότητα τῆς πίστεώς του. Μὲ ταπείνωση δὲ ἐπιζητεῖ τὴν ἐπιείκεια καὶ συγχώρηση ὅλων, διὰ τυχὸν σφάλματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔγιναν ἐκ προθέσεως ἢ πεποιθήσεως, ἀλλὰ ἀπὸ ἐλλειπῆ γνώση τῆς Ρωσικῆς γλώσσης. Οἱ λόγοι του εἶναι ἐξόχως σημαντικοί, διδακτικοὶ καὶ ἐποικοδομητικοί. Μαρτυροῦν δέ, κατὰ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο, τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ἁγίου Μαξίμου, ὅπως αὐτὸ διαμορφώνεται καὶ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν εὐρυμάθειά του, τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ κατάρτισή του καὶ τὴν ὁσιακὴ καὶ ἀσκητική του ζωή” Από τον πρόλογο της εκδόσεως, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Ιγνατίου

Στοιχεία


ISBN: 9786185314705
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου547
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2012
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top