Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Χριστιανική Ηθική Δεύτερος Τόμος
Demo preview

Χριστιανική Ηθική Δεύτερος Τόμος

Άνθρωπος και Θεός, Άνθρωπος και συνάνθρωπος, Υπαρξιακές και Βιοθικές θέσεις και προοπτικές

Author:

Synopsis


“Ἡ ἠθικὴ αὐτὴ, ποὺ προβάλλεται συνήθως μὲ τὸ ἔμβλημα τῆς «βιοηθικῆς», ἐπεκτείνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν χῶρο τῆς ἠθικῆς καὶ παρουσιάζεται ὡς ἡ κατεξοχὴν σύγχρονη ἠθική. Πρόκειται γιὰ μία παγκοσμιοποιημένη μορφὴ ἠθικῆς, ποὺ προβάλει γενικὲς καὶ ἀπρόσωπες ἀρχές, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει μὲ τὴν γενικότητα καὶ τὴν ἀσάφειά της πολλαπλὰ ἰδιοτελὴ συμφέροντα. Ἡ κοσμικὴ αὐτὴ ἠθικὴ βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος στὶς κοινωνίες ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ παράδοση καὶ στηρίζει συχνὰ ἀνήθικες λύσεις. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ διαμορφωθεῖ μία ὀρθόδοξη χριστιανικὴ βιοηθική, ποὺ θὰ δίνει σωστὲς καὶ ὄντως ἠθικὲς λύσεις στὰ σύγχρονα προβλήματα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ αἴτημα τῶν καιρῶν.” (Από τον πρόλογο του Πρώτου Τόμου)

Details


ISBN: 9786185314484
 Number of pages of physical book755
Date published: 2018
Total word count:
Language: Ελληνικά
Layoutreflowable
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top