Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Κόγχες του Ουρανού

Κόγχες του Ουρανού

Ποιήματα και Πεζά

Συγγραφέας: Σωφρονία μοναχή,

Σύνοψη


Ἡ παροῦσα συλλογὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ διπλὴ ταυτότητα ἐπιλογῆς κειμένων, ἐλεύθερη ποίηση καὶ πεζὰ ἐξομολογητικοῦ καὶ ὑμνητικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐμφοροῦνται ἐξίσου ἀπὸ τὸ ἱερὸ πάθος ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας, μέσα ἀπὸ τὴν ἔκφραση τῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ, τῆς παρατήρησης τῆς φύσης, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδέα τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ποὺ διατρέχει ὅλο τὸ ἔργο. Μὲ διακριτικότητα καὶ μὲ παλλόμενη εὐψυχία μᾶς ξεναγεῖ στὴ χειμαζόμενη σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποπνευματικοποίησης καὶ τοῦ ἐξανθρωπισμοῦ καὶ προσπαθεῖ ἔντεχνα νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ μοναδικὸ δρόμο τῆς Ἀλήθειας, στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Στοιχεία


ISBN: 9788834190876
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου64
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2017
Σύνολο λέξεων: 4.810
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Συγγραφέα

Scroll to Top