Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Κόγχες του Ουρανού

Κόγχες του Ουρανού

Ποιήματα και Πεζά

Author: 6351

Synopsis


Ἡ παροῦσα συλλογὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ διπλὴ ταυτότητα ἐπιλογῆς κειμένων, ἐλεύθερη ποίηση καὶ πεζὰ ἐξομολογητικοῦ καὶ ὑμνητικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐμφοροῦνται ἐξίσου ἀπὸ τὸ ἱερὸ πάθος ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας, μέσα ἀπὸ τὴν ἔκφραση τῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ, τῆς παρατήρησης τῆς φύσης, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδέα τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ποὺ διατρέχει ὅλο τὸ ἔργο. Μὲ διακριτικότητα καὶ μὲ παλλόμενη εὐψυχία μᾶς ξεναγεῖ στὴ χειμαζόμενη σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποπνευματικοποίησης καὶ τοῦ ἐξανθρωπισμοῦ καὶ προσπαθεῖ ἔντεχνα νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ μοναδικὸ δρόμο τῆς Ἀλήθειας, στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Details


ISBN: 9788834190876
 Number of pages of physical book64
Date published: 2017
Total word count: 4.810
Language: Ελληνικά
Layoutreflowable
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top