Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός [1.7.1921-1.7.2009]
Demo preview

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός [1.7.1921-1.7.2009]

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός [1.7.1921-1.7.2009]

Author:

Synopsis


Γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέρον­τός μας Ἰωσὴφ διασώζεται πλῆθος μαρτυριῶν, γεγονότων καὶ διδασκαλιῶν, ἀπὸ ὁμιλίες του, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὸ 1982 ὑπάρχουν ἠχογραφημένες, ἀπὸ τὰ γραπτὰ κείμενά του, ποὺ ἤδη ἔχουν ἐκδοθεῖ σὲ 16 βιβλία, ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιστολές του (ἴσως εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἐπιστολογράφους Γέρον­τες τῆς ἐποχῆς μας), καθὼς καὶ ἀπὸ διηγήσεις τῶν συγχρόνων του πατέρων καὶ ἀπὸ σημειώσεις ποὺ κρατοῦσαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τῆς συνοδίας μας. Ὅλα αὐτὰ φωτίζουν πολλὲς πτυχὲς τῆς ζωῆς του. Προτιμήσαμε νὰ βιογραφήσουμε τὸν Γέρον­τα ὄχι τόσο μὲ ἀφηγηματικὸ τρόπο ὅσο, ἀφήνον­τας τὸν ἴδιο νὰ μᾶς δώσει πολλὰ σημαν­τικὰ καὶ ἀπαραίτητα στοιχεῖα μέσῳ ἐπιστολῶν, γραπτῶν καὶ προφορικῶν ὁμιλιῶν του. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πολλὲς φορὲς αὐτὲς οἱ παραθέσεις εἶναι ἀρκετὰ ἐκτενεῖς, γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ αὐθεν­τικὰ ἡ προσωπικότητα τοῦ Γέρον­τος. Ἐπίσης θεωρήσαμε ἀπαραίτητες ἀναφορὲς καὶ περιγραφὲς σὲ πρόσωπα ποὺ σχετίζον­ται ἄμεσα μὲ τὸν Γέρον­τα, ὅπως γιὰ τὸν Γέρον­τα Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστή, τὸν Γέρον­τα Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη κ.ἄ., ὥστε νὰ μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ εἰσέλθει νοερὰ στὸ ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦσε ὁ Γέρον­τας. (Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Details


ISBN: 9786185314316
 Number of pages of physical book520
Date published: 2018
Total word count:
Language: Ελληνικά
Layoutreflowable
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top