Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Θαύματα της Αγίας Ζώνης
Demo preview

Θαύματα της Αγίας Ζώνης

Author:

Synopsis


“Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφονται θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ ἔγιναν μὲ τὴν χαριτόβρυτο Τιμία Ζώνη της. Τὰ θαύματα τὰ περιγράφουν οἱ εὐεργετηθέντες μὲ ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλαν στὴν Ἱερὰ Μονή μας. Δὲν κρύβουν τὴν Χάρη, ὁμολογοῦν τὴν εὐεργεσία. Ἄλλοι πιστοὶ μᾶς ὁμολόγησαν προφορικὰ τὶς ἰάσεις τῶν ἀσθενειῶν τους, στοὺς τόπους ποὺ μεταφέραμε τὴν Τιμία Ζώνη γιὰ προσκύνηση, χωρὶς νὰ γράψουν ἐπιστολή. Οἱ περισότερες ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ κατέχου­με στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς μας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα, ἔχουν καὶ πλήρεις διευθύνσεις, ἀκόμη καὶ τὸ τηλέφωνο τῶν ἀποστολέων. Ἐπειδὴ ὅμως κάποιοι μᾶς ζήτησαν νὰ κρατηθεῖ ἡ ἀνωνυμία τους, θεωρήσαμε καλὸ νὰ σημειώσουμε μόνο τὴν πόλη καὶ τὰ ἀρχικὰ τῶν ὀνομάτων γιὰ ὅλους, ἐκτὸς κάποιων οἱ ὁποῖοι ζήτησαν ἐγγράφως νὰ τὰ δημοσιεύσουμε. Παραθέτουμε δὲ ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς μόνο τὰ τμήματα ποὺ περιγράφονται τὰ θαύματα.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Details


ISBN: 9786185314545
 Number of pages of physical book357
Date published: 2019
Total word count:
Language: Ελληνικά
Layoutreflowable
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top