Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Άγιος Απόστολος Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος
Demo preview

Άγιος Απόστολος Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος

Βίος - Ακολουθίαι - Εγκωμιαστικοί Λόγοι

Author:

Synopsis


Ο Άγιος ένδοξος Απόστολος Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος ήταν Ελληνιστής Ιουδαίος, όπως μας φανερώνει και το ελληνικό του όνομα. Ως ένας από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, που ακολουθούσαν παντού τον Κύριό μας, εγνώριζε άριστα την διδασκαλία Του. Οι αγιογραφίες μας δείχνουν ότι ήταν πολύ νέος και πολύ ωραίος στην όψι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, παρουσιάζει τον Στέφανο ως “άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου… και δυνάμεως”. Ήταν ο πρώτος από τους επτά διακόνους που χειροτόνησαν οι Δώδεκα Απόστολοι, για να διακονούν τους απόρους της Ιερουσαλήμ, προσφέροντάς τους υλική φροντίδα και μέριμνα. Ο Στέφανος ήταν επικεφαλής των επτά, γι’ αυτό και ονομάζεται Αρχιδιάκονος. Με τη δύναμη της πίστεώς του πραγματοποιούσε μεγάλα θαύματα μεταξύ των πιστών.
Το βιβλίο περιλαμβάνει τον Βίο του Αγίου, τις Ακολουθίες (της 27ης Δεκεμβρίου, της 2ας Αυγούστου, της 15ης Σεπτεμβρίου), τον Παρακλητικό Κανόνα, τους Χαιρετισμούς, την Ακολουθία του Αγιασμού και τρεις Λόγους Εγκωμιαστικούς.

Details


ISBN: 9788835813484
 Number of pages of physical book248
Date published: 2013
Total word count: 30.103
Language: Ελληνικά
Layoutfixed-layout
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top