Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Religious » Και ο Λόγος περί Κανονισμών Τόμος Α
Demo preview

Και ο Λόγος περί Κανονισμών Τόμος Α

Βυζαντινά κατάλοιπα, Βυζαντινές επιβιώσεις

Author:

Synopsis


“Οἱ Κανονισμοὶ ἀποτελοῦν ἀστείρευτον πηγὴν πληροφοριῶν περὶ τῆς πρακτικῆς λειτουργίας πολυειδῶν καὶ εἰς διαφόρους τόπους ὀργανισμῶν καὶ τῆς διαχρονικῆς ἐνίων ἐξελίξεως, περὶ τῆς ἠθικῆς στάθμης καὶ κυρίως τῆς ποιότητος τῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους, τοῦ πολιτισμικοῦ ἐπιπέδου του, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ συνοχῆς του, κατὰ διαφόρους ἱστορικὰς περιόδους, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς του, ὡς αὕται θεωροῦνται σήμερον εἰς τὴν τελευταίαν ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπὸ τὸ βαρὺ κατάσκιον τῆς ὀθωμανικῆς πραγματικότητος ὑπερφυῶς ἀνθοῦσαν ρόγαν τοῦ βότρυος τῆς Ρωμιοσύνης μὲ κεφαλαίαν πραγματικότητα τὸ πάνσεπτον Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.” Απόσπασμα από τον Πρόλογο της Εκδόσεως του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ.Β. Αρχ. Εφραίμ

Details


ISBN: 9786185314873
 Number of pages of physical book559
Date published: 2019
Total word count:
Language: Ελληνικά
Layoutreflowable
 ProtectionDigital Watermark

Author's books

Sorry, no books were found...

Scroll to Top