Γρηγόριος Μπούκας

Bio


Γεννήθηκε το 1949 στο χωριό Τατάρνα Ευρυτανίας. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, το 1971, δημιούργησε τον εκδοτικό οίκο γεωπονικών βιβλίων “ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ”. Το 2009 δημιούργησε και τον εκδοτικό οίκο “ΑΜΒΩΝ”, με αντικείμενο την έκδοση βιβλίων ορθόδοξου θεολογικού περιεχομένου. Συνεχίζει να γράφει και να στιχουργεί, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα κάθε χρονικής και κοινωνικής περιόδου…

Details


Website: https://kalliergitis.gr

All the author's books

Scroll to Top