Αναστάσιος Μυλωνάς

Bio


Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979-1985) (DMD).
Στρατιωτική θητεία (Υγειονομικό Σώμα Ελληνικού Στρατού) ως Έφεδρος Ανθυπίατρος (1985-1987). Φοίτηση στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, του Υγειονομικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού-Ονομασία σε Δόκιμο Έφεδρο Ανθυπίατρο (12/1985-2/1986). Επικεφαλής Αξιωματικός Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας (Κ.Ο.Μ.) 209 Τάγματος Υγειονομικού στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, και με καθήκοντα επίσης ελεγκτού Οδοντιάτρου των Φρουρών Φλώρινας, Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας (1986-1987). Βοηθός Αξιωματικός των Γραφείων Εκπαίδευσης και Μελετών και Εκπαιδευτής Ιατρών-Οδοντιάτρων στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. (1987).
Επιστημονικός Συνεργάτης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκοντας Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στους προπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής (κλινική άσκηση και θεωρητική εκπαίδευση στην Κλινική των περιπατητικών ασθενών, εστιάζοντας κυρίως στην οδοντοφατνιακή χειρουργική) (1989-1995).
Διδάκτωρ Οδοντιατρικής (PhD), ύστερα από εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (1989-1995), η οποία κατατέθηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκρίθηκε και βαθμολογήθηκε με “Άριστα” (1995).
Ειδικευόμενος Ιατρός στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (1997-2002), (Α΄ Χειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας “Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειον” [εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική], και Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός”, Οδοντιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [εκπαίδευση στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική]). Λήψη τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και την Νομαρχία Αθηνών (2003).
Εκπαιδευτής Μικροαγγειακής Χειρουργικής, Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, και Τμήμα Πειραματικής Χειρουργικής Ιδρύματος “ΘΩΡΑΞ”, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός”, εκπαιδεύοντας χειρουργούς διαφόρων ειδικοτήτων σε μικροχειρουργικές τεχνικές σε πειραματόζωα [επίμυες wistar] (2002-2012).
Συνεργάτης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτηρίου “Metropolitan”, Ν. Φάληρο, Πειραιάς (2003-2006), και Αναπληρωτής Διευθυντής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Θεραπευτηρίου “Metropolitan”, Ν. Φάληρο, Πειραιάς (2006-σήμερα).
Διευθυντής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, “Νέο Αθήναιον-MD Hospital”, Αθήνα (2008-2011).
Διδάκτωρ Ιατρικής (PhD), ύστερα από εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής (2006-2011), η οποία κατατέθηκε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκρίθηκε και βαθμολογήθηκε με “Άριστα” (2011).
Επιστημονικός Συνεργάτης-Ιστορικός της Ιατρικής στο Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκοντας Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής (2011-σήμερα).
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2015) (MD).
Βοηθός Σύνταξης (2008-2012), Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (2012-2016), Διευθυντής Σύνταξης (2016-σήμερα) των “Αρχείων Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”, Επιστημονικού Περιοδικού (Δίγλωσση Ελληνο-Αγγλική Έκδοση) της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Επιστημονικός Συνεργάτης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχοντας στην διδασκαλία και κλινική άσκηση των φοιτητών 5ου Έτους (2015-σήμερα).
Επισκέπτης Καθηγητής στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Michigan, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής, Ann Arbor, Michigan, USA (9/2016-12/2016).
Εξωτερικός Συνεργάτης στο “Ευγενίδειο Θεραπευτήριο-Η Αγία Τριάς Α.Ε.”, Αθήνα (2016-σήμερα).
Τακτικό Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τριετή θητεία (2017-2020).
Ειδικός Γραμματέας (2013-2014), Β΄ Αντιπρόεδρος (2014-2/2017), Α΄ Αντιπρόεδρος (2/2017-11/2017), Μέλος-Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2017-2020).
Γενικός Γραμματέας της Επιστημονικής Εταιρείας “Βάσος Χαραλαμπίδης” του Θεραπευτηρίου “Metropolitan” (2013-2015).
63 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά και Οδοντιατρικά Περιοδικά, 119 ετεροαναφορές, συμμετοχή σε πολλά Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια και Σεμινάρια (210), ως Προσκεκλημένος Ομιλητής (44), καθώς επίσης και με Ελεύθερες Ανακοινώσεις (97), Επιστημονικά Εκθέματα-Επιτοίχιες Ανακοινώσεις (15), και video-ταινίες (4).
Ιδιαίτερα κλινικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες στην οδοντοφατνιακή χειρουργική, την την στοματική εμφυτευματολογία, το κρανιο-γναθοπροσωπικό τραύμα, την χειρουργική των σιαλογόνων αδένων, την χειρουργική ογκολογία της κεφαλής και του τραχήλου, την νοσολογία, συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση των διαταραχών της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης, και την κοσμητική στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική.
Κριτής επιστημονικών εργασιών σε διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά που αφορούν την στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική, καθώς επίσης και την ιστορία της ιατρικής.
Μέλος αρκετών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Εταιρειών (16). Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Details


Website: https://draimylonas.gr/

All the author's books

Scroll to Top