Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Εγχειρίδιο – Οδηγός στα Βιβλία των Προφητών

Εγχειρίδιο – Οδηγός στα Βιβλία των Προφητών

Συγγραφέας: Αικατερίνα μοναχή,

Σύνοψη


Η τέταρτη κατηγορία των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα βιβλία των Προφητών πού περιέχουν Προφητείες και οράματα πού άλλοτε αναφέρονται στο μέλλον του περιούσιου Λαού και άλλοτε στη μορφή και το έργον του Μεσσίου. Ορισμένες δε Προφητείες πλέκονται συγχρόνως γύρω από τον Ισραήλ και τον Μεσσία, όμως είναι περισσότερο έκδηλος ο μεσσιανικός χαρακτήρας και παντού είναι εγκατεσπαρμένα βαθύτατα και αιώνια διδάγματα. Οι προφήτες κατατάσσονται σε τέσσερις μείζονες (Ησαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ) και δώδεκα ελάσσονες (Ωσηέ, Ιωήλ, Αμώς, Οβδιού, Ιωνάς, Μιχαίας, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας και Μαλαχίας).
Έως τον ΧΙΧ αιώνα θεωρούσαν την προφητεία σε εξάρτηση από τον Νόμο, παραμελώντας έτσι άλλα χαρακτηριστικά της. Σύμφωνα με μια πιο επιεική αντιμετώπιση, την θεωρούσαν ως την περαιτέρω ανάπτυξη του Νόμου στην συγκεκριμένη του εφαρμογή. Εξαιτίας αυτού, ήταν αναπόφευκτη κάποια αντίδραση. Έτσι λοιπόν δεν φαντάζει καθόλου παράδοξη η φράση του μεγάλου μελετητή Wellhausen ότι: «Ο Νόμος, μου κατέστρεψε την απόλαυση που αντλούσα από τους Προφήτες».
Οι Προφήτες, στην πραγματικότητα, ερμηνεύουν και πραγματοποιούν τις αρχαίες ιστορικές παραδόσεις, αποτελώντας γι’ αυτές εξέλιξη και εμβάθυνση. Συχνά ανέχονται τον φορμαλισμό, υπακούοντας υλικά στον Νόμο, φθάνοντας στην παραδοχή ότι ο Θεός ζητά την Αγάπη και όχι την θυσία.

Στοιχεία


ISBN: 9788835358633
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου154
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 2017
Σύνολο λέξεων: 23.145
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Συγγραφέα

Scroll to Top